Wat doen we?

Als onderdeel van de Nederlandsche Tafelronde kan elke tafel zelf invulling geven aan de algemene doelstelling. De doelstelling van de Nederlandsche Tafelronde luidt:

De  Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel:

  • Het verschaffen van inzicht in de wijze, waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in hun beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  • Het versterken bij haar leden van het besef dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  • Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  • Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Tafelronde 12 vult deze doelstelling in 2 vastgestelde maandelijkse bijeenkomsten.

Elke eerste woensdagavond van de maand komen de tafelaars bijeen voor een vergadering. Op deze tafelavond, georganiseerd door het bestuur, geven de commissies een update van de verrichte en te verrichten activiteiten en staan de serviceprojecten centraal op de agenda.

Elke derde woensdagavond van de maand wordt door één van de tafelaars een bedrijfsbezoek georganiseerd. Uitgangspunt is te leren van andere organisaties in hun omgang met branche-onafhankelijke uitdagingen.

Naast deze vaste maandelijkse bijeenkomsten zijn er nog diverse jaarlijkse ‘evenementen’ zoals de sportdag, de nieuwjaarsborrel, het mannuhweekend, het vader-kind-uitje, de bbq et cetera. Daarnaast kan het voorkomen dat ten behoeve van een service-project extra bijeenkomsten worden gepland.

Blijf ook op de hoogte door ons te volgen op Facebook!