Stichting Tafelronde 12 Zaanstreek

Tafelronde 12 Zaanstreek is onderdeel van de Nederlandsche Tafelronde, een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. De leden hebben allen binding met de Zaanstreek. De tafel is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich, o.a. met ‘serviceprojecten’, in voor de samenleving. In de loop van het inmiddels 71-jarig bestaan is Tafelronde 12 Zaanstreek reeds van informele vereniging een formele vereniging geworden. In 2019 is er besloten om naast de vereniging ook een stichting op te richten om ook de serviceprojecten nog professioneler aan te pakken, geldstromen nog strikter te scheiden en (naar de buitenwereld) nog transparanter te zijn. Transparanter in waar wij voor staan, in de activiteiten die wij voor goede doelen ontplooien, maar ook in hoe wij met donaties omgaan.

Gegevens van de stichting

 • Statutaire naam: Stichting Tafelronde 12 Zaanstreek
 • Statutaire zetel: Zaanstad
 • Datum oprichting 27-11-2019
 • E-mailadres: service@rt12.nl
 • KvK-nummer: 76521346
 • RSIN:* 860656391
 • Bankrekening: NL32 RABO 0349 5504 25

* Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

Doel van de stichting

In het kort is het doel het werven van fondsen van goede doelen. Dit kunnen doelen zijn in de Zaanstreek, maar ook andere regionale, nationale of internationale goede doelen. Dit willen we op alle mogelijke manieren doen. Voor de oprichting van de stichting hebben we onder andere “Zingen op de Zaan”, “Plassen voor Simavi”, een bierverkoop en een tennistoernooi georganiseerd. Maar niets is ons te gek als wij daarmee geld op kunnen halen om anderen te helpen.

Beleidsplan

Stichting Tafelronde 12 Zaanstreek is een 100% vrijwilligersorganisatie. De stichting heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemeen en maatschappelijk belang. De stichting bestaat uit een bestuur van tenminste drie personen en alle leden van vereniging Tafelronde 12 Zaanstreek zetten zich in als vrijwilliger voor de stichting.

Lees hier het volledige beleidsplan (volgt zsm).

Het bestuur

Bestuur 2019-2020:

 • Voorzitter: Nick Poggenklaas
 • Vicevoorzitter: Jesper Kordes
 • Penningmeester: Koen van der Maat
 • Secretaris: Sjoerd Kurk

Beloningsbeleid

De bestuurders én vrijwilligers ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarverslag en jaarrekening

Na afloop van het jaar wordt er een jaarverslag gemaakt van alle activiteiten. In dit jaarverslag zal ook de jaarrekening worden opgenomen. Zodra het verslag en de jaarrekening definitief zijn vastgesteld zullen zij hier op de website worden gepubliceerd. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2020.