Zingen op de Zaan stopt

In de bestuursvergadering van de stichting Zingen op de Zaan op vrijdag 3 november j.l.  is besloten te stoppen met de organisatie van het evenement, dat in zeven jaar tijd was uitgegroeid tot het grootste muziekevenement in de Zaanstreek.

Het gemeentebestuur van Zaanstad werd maandag 5 november geïnformeerd, waarbij de argumenten, die tot dit besluit hebben geleid, werden uiteengezet.

Dezelfde dag werd het nog twee jaar doorlopende contract met hoofdsponsor Rabobank opgezegd.

De stichting Zingen op de Zaan zal per 31 december 2012 worden opgeheven.

Het bestuur van de stichting bedankt iedereen die zich in de zeven jaar van het bestaan van Zingen op de Zaan heeft ingezet voor het evenement. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Tafelronde 12 Zaanstreek, Het Kapiteinskoor en Nieuwsblad De Zaankanter die vanaf het eerste uur onmisbaar waren bij de totstandkoming van het feest. Bijzondere dank gaat ook uit naar de gemeentelijke commissie van het Kabinet Openbare Orde en Veiligheid, waarmee maandelijks overleg plaats vond, zodat de goede gang van zaken op het water en de wal tot in de perfectie geregeld was.

Zingen op de Zaan kon in de zeven jaar van het bestaan ook rekenen op bijzondere ondersteuning van talloze bedrijven. Zonder hen was het uiteraard niet mogelijk om dit grootste muziekfeest in de streek te organiseren.

Het bestuur van de stichting Zingen op de Zaan neemt met weemoed afscheid van een feest waar tienduizenden mensen jaarlijks van genoten. Helaas is het plezier bij het organiseren van dit festijn het afgelopen jaar volledig verwoest.

Zie voor de argumenten, die tot dit besluit leidden, de brief op de website van Zingen op de Zaan.

Geef een reactie